DH News and Notice

धुलिखेल अस्पताल अन्तर्गत स्कूल अफ मेडिकल साइनसेसको परिसरको चमेना गृह नजिक ढुङ्गाको वाल लगाई जमिन सम्याउने तथा बस्ने ठॉउ बनाउने तथा Academic Block पछाडिको नालि र जमिन भासिएको भत्काई पुन बनाउने कार्यको लागि शिलबन्दी कोटेशनको आवहान सम्बन्धि सूचना

notice-of-land-development-work 001

Read 174 times

News & Events