DH News and Notice

धुलिखेल अस्पताल - काठमाडौं विश्वविधालय अस्पतालको नयां लण्ड्री (New Laundary Building) भवन निर्माणको लागि श्रम ठ्ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी कोटेशन आव्हन सम्बन्धि सूचना

laundary building notice

laundary-notice-page2

Read 314 times

News & Events