सवारी साधन भाडामा उपलब्ध गराउने प्रस्ताब स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना संबन्धमा

Print Friendly, PDF & Email

Recent Notices

June 17, 2024
Invitation For Sealed Quotation- Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of Additonal Work for Medical Gas Pipeline System
June 14, 2024
सवारी साधन भाडामा लिने समय थप गरिएको सम्बन्धी सूचना
June 13, 2024
सवारी साधन (जीप) भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना
June 12, 2024
खाद्य सामग्री, तरकारी तथा फलफूल, दुध तथा दुधजन्य सामग्री, एल. पी ग्यास र मासुजन्य सामग्री आपूर्ति शिलबन्दी बोलपत्रको सूचना
June 9, 2024
सुची दर्ता गराउने बारे सूचना
May 31, 2024
सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना
May 20, 2024
बिभागिय प्रमुख नियुक्ती सम्बन्धी सुचना
May 17, 2024
Result of Fellowship Program 2024
May 14, 2024
Invitation for Bids- Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Testing of High Ended Transport Strecther, Mobile X-Ray, Defibrillator, Intubating Bronchoscope, High Speed Drills, Patient Monitor, Fiber Optic Laryngoscope
May 13, 2024
सवारी साधन ( भ्यान/ जीप) भाडामा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना